Επισκευή Υπολογιστών και Laptops

Η υπηρεσία επισκευής σταθερού υπολογιστή και Laptop σε περίπτωση βλάβης κάποιου hardware υλικού περιλαμβάνει:

 • Την επισκευή βλάβης του προβληματικού τμήματος hardware του υπολογιστή
 • Την αντικατάσταση του προβληματικού υλικού
 • Τις απαραίτητες ρυθμίσεις και τον έλεγχο καλής λειτουργίας του

Η υπηρεσία ελέγχου δεν περιλαμβάνει υλικά επισκευής, εάν αυτό απαιτείται

Η επισκευή, περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

 • Αντικατάσταση Μητρικής Πλακέτας
 • Αντικατάσταση Επεξεργαστή
 • Αντικατάσταση Κάρτας Γραφικών
 • Αντικατάσταση Μνήμης
 • Αντικατάσταση Σκληρού Δίσκου
 • Αντικατάσταση Τροφοδοτικού
 • Αντικατάσταση Κουτιού

Υπηρεσία Backup & Μεταφορά Δεδομένων

Η υπηρεσία backup & μεταφοράς δεδομένων περιλαμβάνει το backup των αρχείων σας (δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας) πριν από οποιαδήποτε επισκευή

 • Μεταφορά των αρχείων του υπολογιστή σας σε εξωτερικά αποθηκευτικά μέσα της επιλογής σας.
 • Μεταφορά των αρχείων σας σε άλλον υπολογιστή σταθερό ή φορητό, ή σε partition ενός ήδη υπάρχοντος δίσκου της συσκευής σας.

Υπηρεσία Αναβάθμισης Υπολογιστή

Η υπηρεσία αναβάθμισης, περιλαμβάνει:

 • Αναβάθμιση Μνήμης
 • Αναβάθμιση Επεξεργαστή
 • Αναβάθμιση Κάρτας Γραφικών
 • Αναβάθμιση Σκληρού Δίσκου
 • Ολική Αναβάθμιση

Όλες οι υπηρεσίες backup, μεταφοράς και διαχείρισης δεδομένων συμμορφώνονται πλήρως με τον κανονισμό General Data Protection Regulation (GDPR).

Μην αφήνετε τα τεχνικά προβλήματα να σας προβληματίζουν! Επικοινωνήστε μαζί μας και θα αναλαμβάνουμε άμεσα και αξιόπιστα την επισκευή και συντήρηση εκτυπωτών, φωτοτυπικών υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων.